زیست شناس جوان

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
زیست شناسی جانوری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ارشدپزشکی
بالا