رونـاک

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1384
رشته تحصیلی
بهداشت
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
مدیریت توانبخشی

امضا

برای همیشه فارس ماندن خلیج فارس کلیک کنید...


به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید
- دل من گرفته زین جا
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟
- همه آرزویم اما
چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟
- به هر آن کجا که باشد
به جز این سرا، سرایم
- سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی
به شکوفه‌ها، به باران
برسان سلام ما را

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا