رها45

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1387
رشته تحصیلی
زیست شناسی گرایش عمومی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
هماتولوژی. اما نمیدونم کی...

امضا

: «بخوانيد مرا تا شما را اجابت كنم»،
و گفتى:«هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند پس به يقين من به آنان نزديكم،دعاى دعا كننده را هرگاه دعا كند پاسخ مى‏دهم»،
و گفتى:«اى بندگانم كه بر خود اسراف كرديد از رحمت خدا نااميد نباشيد، همانا خدا همه گناهان را مى‏آمرزد،به يقين
/او آمرزنده مهربان است.
بالا