رامین50

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1390
رشته تحصیلی
میکروبیولوژی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
انگل شناسی

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا