بانو ارديبهشت

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
90
رشته تحصیلی
روان شناسي
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
هيچي

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا