ایمونولوژی2013

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1393
رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی_ کارشناسی علوم آزمایشگاهی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ایمنی شناسی پزشکی

امضا

ماندن سنگ بودن است

و رفتن رود بودن .

بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن

و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن.....

دکتر شریعتی

دنبال‌شدگان

بالا