ایساتیس

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1388
رشته تحصیلی
مهندسی صنایع غذایی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
نظارت بر امور دارویی
بالا