امین مدیری

مقطع تحصیلی
دکترای عمومی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
داروسازی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
داروسازی بالینی

دنبال کنندگان

بالا