امیریان

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
تغذیه
بالا