Statgraphics

biosta

Well-known member
از یکی از لینک های بالا دانلود کنید و دو سه دقیقه ثبت نامش طول میکشه
بعد از نصب برای حالت آزمایشی ثبت نام کنید و کد فعال سازی به ایمیل تان خواهد آمد
 
بالا