Bio- Oss

n4zl1

New member

این ماده از استخوان گاوهای استرالیایی ساخته شده و برای بازسازی و تشکیل بافت استخوانی جدید به کار می‌رود. ماده مذکور به دلیل متمرکز کردن محتویات معدنی بافت استخوانی، جایگزینی برای ترمیم بافت استخوانی می باشد. برای تهیه آن مواد آلی بافت استخوانی را جدا می‌کنند، بنابراین فقط مواد کلسیم دار معدنی سفت بر جای می‌ماند. از Bio-Oss® به طور گسترده ای در ترمیم نواقص استخوانی، کاشت دندان و درمان بیماری های اطراف دندان استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که ساختار و ترکیب Bio-Oss® بسیار پیچیده تر از ساختار هیدروکسی آپاتیت می باشد. مطالعات نشان می‌دهد که ساختار اسفنجی آن دارای سیستم متخلخل تو در تویی می باشد که اندازه کریستال های آن 10 الی 60 نانومتر است. اندازه گیری دانه های کریستالی مواد معدنی استخوانی این ماده با اندازه های به دست آمده از کریستال های کوچک استخوان انسان برابر می باشد.
 
بالا