10 حیوان کشنده دنیا

b.nafas

New member
1-فیل


فیل یکی از خطر ناکترین حیوانات دنیا می باشد و سالانه 500 نفر توسط فیلها کشته می شوند


2- کوسه سفید


3-شیر افریقایی


4-کروکودیل آب شور استرالیایی


5-عروس دریایی
او 60 شاخک دارد که هر کدام 15فوت طول دارد. در هر شاخک به زیبایی 5000 هزار تیغ سمی دارد. اگر وزغ زهر افکن 10 انسان را از بین می برد این ماهی 60 انسان را از پای در می آورد.


6-کبری آسیایی
سالانه 50 هزار مرگ در جهان اتفاق می افتد که قسمت عمده ای از آن به دست این مار اتفاق می افتد


7-پشه
سالانه 2 میلیون نفر بر اثر نیش این بلایای کوچک می میرند


8-خرس سفید قطبی


9-بوفالو


10-وزغ زهرافکن ( Poison Dart Frog
سمی که از پشت این وزغ خارج می گردد به سرعت شما را نابود می کند. البته نه شما بلکه این این سم عصبگرا برای از میان برداشتن 10 انسان کافی است!
 
آخرین ویرایش:
بالا