√ √ اگر مشغول به کار هستید ، خدمات خود را توضیح دهید

homai

New member
دوستان سلام :riz304:

خواهشمندم دوستانی که در رشته های وابسته به پزشکی مشغول کار هستند

در رابطه با رشته شون و نوع خدمتی که تو محل کار به مردم ارائه می دهند

توضیح دهند جالبه ما علوم آزمایشگاهی ها خودمان در معرفی رشته مان

بسیار کوتاهی کرده ایم ، از این بابت در طول تاریخ بسیار ضرر کرده ایم ،

شما این کار را نکنید

مثلا من از نوع خدمات رشته های زیر اطلاعات کمی دارم

1-علوم تغذیه

2-حشره شناسی

3-بهداشت و ایمنی و مواد غذایی

4-ارگونومی

5-اكولوژي انساني

6-اپیدمیولوژی

7-...

کجا ها کار می کنید چه کار و خدماتی ارائه می دهید؟

همه باید از نوع خدماتی که ماارائه می دهیم مطلع باشند
 
بالا