۞ یا علی (ع) ۞

maxin

Well-known member
بسم الله...


ز لیلایی شنیدم یا علی گفت * به مجنونی رسیدم یا علی گفت


مگر این وادی دارالجنون است * که هر دیوانه دیدم یا علی گفت؟


نسیمی غنچه ای را باز میکرد * به گوش غنچه آندم یا علی گفت


خمیر خاک آدم چون سرشته * چو بر میخاست آدم یا علی گفت


مسیحا هم دم از اعجاز میزد * زبس بیچاره مریم یا علی گفت


مگر خیبر ز جایش کنده میشد * یقین آنجا علی هم یا علی گفت


علی را ضربتی کاری نمیشد * گمانم ابن ملجم یا علی گفت


دلا باید که هردم یا علی گفت * نه هر دم بل دمادم یا علی گفت


که در روز ازل قالو بلا را * هر آنچه بود عالم یا علی گفت


محمد در شب معراج بشنید * ندایی آمد آنهم یا علی گفت


پیمبر در عروج از آسمانها * بقصد قرب اعظم یا علی گفت


به هنگام فرو رفتن به طوفان * نبی الله اکرمیا علی گفت


به هنگام فکندن داخل نار * خلیل الله اعظم یا علی گفت


عصا در دست موسی اژدها شد * کلیم آنجا مسلم یا علی گفت


کجا مرده به آدم زنده میشد * یقین عیسی بن مریم یا علی گفت


علی در خم به دوش آن پیمبر * قدم بنهاد و آندم یا علی گفت 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: goo

maxin

Well-known member
%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9.jpg
زیارت مجازی امام علی (ع).....با کیفیت بالا.
 
آخرین ویرایش:
بالا