کنکور کاردانی به کارشناسی (دامپزشکی)

varia

Well-known member
علوم پزشکی
نام رشته امتحانی
مدارک مورد قبول
حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
کاردانی بهداشت(عمومی،محیط،حرفه ای)،علوم آزمایشگاهی، تکنسین دامپزشکی

علوم دامپزشکی
نام رشته امتحانی
مدارک مورد قبول
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
تکنسین دامپزشکی، رشته های کاردانی مرتبط
بهداشت مواد غذایی با منشا دامی
تکنسین دامپزشکی، رشته های کاردانی مرتبط
 
بالا