کمی برای سادگی ام...

biosta

New member
ترجمان من ، با اجازه نفر قبلی
گاهــی وقت ها دادن يه شانس دوباره به بعضیا،
مثل دادن يه فرصت دوباره ست،
به کسی که بار اول نتونست تو رو خوب بشناسد .
 
آخرین ویرایش:

mw.ashel

New member
آدمها اگر تورا نخواهند
زندگی را
شرایط را
بهانه میکنند
از کاه کوه میسازند
وبه راحتی همه چیز را سوءتفاهم مینامند و رهایت میکنند
به همین سادگی
 

mw.ashel

New member
81336195836103811018.jpg

دل های پاک خطا نمیکنن ... سادگی میکنند و

امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست ....:dadad4:
 

mw.ashel

New member
آرامش این روزهایم را؛

مدیون همین انتظاری هستم که دیگر از کسی ندارم

 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: saaabaaa

ROJO

New member
خواســتند از عــشق...
اغـوش و بوســه را حذف کــنند...


عشــق...!
از بوســه و اغــوش حـذف شد !!!:riz304:

PicsArt_1386931116520.jpg
 

aram ft

New member
وقتی "باختم "مسیر را "یافتم"!در بزرگراه زندگی, همواره "راهت" " راحت" نخواهد بود. هر"چاله ای" " چاره ای" به من آموخت.دوباره فکر کن فرصت ها"دوبار" نمیشوند."برای جلوگیری از" پس رفت"پس,باید رفت
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: mohana

binam

Active member
وقتی تو نیستی...

وقتی که تو نیستی

دنیا

چیزی کم داردمن فکر می کنم در غیاب تو

... همه ی خانه های جهان خالی ست

همه ی پنجره ها بسته است

اصلا کسی

حوصله آمدن به ایوان عصر جمعه را نداردواقعا

وقتی که تو نیستی

آفتاب هم حوصله ندارد راه بیفتد

بیاید بالای کوه،

اما دیوارها

تا دل ات بخواهد بلندند

سرپا ایستاده اند

کاری به بود و نبود نور ندارند

سایه ندارندمن قرار بود

روی همین واقعا

فقط روی همین واقعا

تاکید کنم

بگویم :

واقعا

وقتی که تو نیستی

خیلی ها از خانه بیرون نمی آیندواقعا

وقتی که تونیستی

من هم

تنهاترین اتفاق بی دلیل زمین امواقعا

وقتی که تونیستی

بدیهی ست که تو نیستی
 

swan20

New member
آבم ـها فقــــطـ آבم هــسـتـنـב

نـــﮧ بیشتــر و نـــﮧ ڪمتــر

اگــر ڪمتر از چیزے کـــﮧ هــستنـב نگاهشاלּ ڪنــــے

آنـهـا را شـــڪســـتــﮧ اے

و اگـــر بیشتــر از آטּ حــســابشاלּ ڪنـــے

آنـها تـو را مـے شــڪــننـב

بین ایــــن آבم هاے آבم

فقط بایـــــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב نـــﮧ عاشقــانـــﮧ
c4a23271e846729383267006f9c2bcc9_500.jpg
 

saaabaaa

New member
*

خـاطـرات خیلـی عجیبَنــد .!

گاهی اوقات می خندیم، به روزهای که گریه می کردیم !

گاهی گریه می کنیم، به یاد روزهایی که می خندیدیم … !

- - - Updated - - -

جوانانی هستیم ….

که به جای زنگ ساعت ،

با فکر بیدار میشویم … !!!
 

saaabaaa

New member
مـن بـدم . . . تـو خـوب بـــاش . . .

دیگــر ، سراغـم را نـگـیـر

خـودم را جـایی در این زندگــی گــُم کرده ام
......
دنبالـــــم نگرد . . . پـیـدایـم نـمـیـکـنی

نـفـس بـکـش . .

به جـای من هـم اگر تـوانستی مهربـــــانی کن

و بـعـد از مـن ، شـبـهـا بـه سـتـاره ام لـبـخـنـد بـزن

و مـاه کـه کـامـل شد ، از جــانـب مـن آرزویـی کـن

خودت هم منت بر سرم بگذار

و فـرامـوش کـن که زمـانی بـوده ام

خـودم نـیـز ، چـنـیـن خواهـــــم کرد
 

saaabaaa

New member
هر بار که می خواهم به سمتت بیایم، یادم می افتد


"دلتنگی"


دلیل خوبی برای تکرار یک اشتباه نیست...
 

saaabaaa

New member
بـــِه روز های سَـــــخت نَـــبودنــــت قَــ ــسم

كــِـه وَقتـــی هَـ ــم بودی

هیـــچ غَـلَـطــــی نِــمی كَـــ ـــردی!
 

saaabaaa

New member
سکوتــــ مـــی‌کنــم!


بــه احتــرامِ


آن همـــه حـــرفـــی...


کــه


در دلـــم مــُــرد..!!!

- - - Updated - - -

حرف می زدی....

اما تلخ!!!محبت می کردی....

اما سرد!!!


چه اجباری؛ شده بود دوست داشتن من"
 

saaabaaa

New member
دلم را تهدید کرده ام

که اگر

یکــــــــــــــــبار دیگر

بهانه ات را بگیرد

میدهم دوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره

بسوزانیــــــــش...
 

saaabaaa

New member
آدم ها لالت می کنند…


بعد هی می پرسند…


چرا حرف نمی زنی؟


این خنده دارترین نمایشنامه ی دنیاست…
 

saaabaaa

New member
حـــرف هــایمــ را تعبیـــر می کنی ...

ســـکـــوتـــمـ را تــفــسیـــر ...

دیـــروزمـ را فــرامــوش ...

فــردایــمـ را پیشگــویی ...

بهـ نــبــودنمـ مشــکوکی ...

در بــودنمـ مـــردد ...

از هــیــچ گلـــایهـ می سازی ...

از همهـ چیز بــهــانهـ ...مـــــن کجای این نمـــآیشمـ؟
 

saaabaaa

New member
یک جمله از دکتر حسابی


حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است

هرچه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است

و هرچه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر میگردد
 
بالا