کشف تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی ایمپلنت توسط دکتر بهنام شکیبایی

68m

New member
کشف تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی ایمپلنت توسط دکتر بهنام شکیبایی

ایرنا: تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی سینوس لیفت دکتر بهنام شکیبایی برای نخستین بار در کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی میکروسکوپی اروپا (ای اس

ام دی) در شهر برلین به صورت 3 بعدی و زنده در 3 قاره جهان همزمان پخش شد .

این تکنیک جدید جراحی میکروسکوپی توسط محقق ایرانی ˈدکتر بهنام شکیباییˈفوق تخصص جراحی های ذره بینی و کم تهاجمی ایمپلنتولوژی انجام شد.

کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی میکروسکوپی اروپا (ای اس ام دی) که از تاریخ چهارم الی ششم ماه اکتبر (13 تا 15 مهر ) در شهر برلین برگزار شد به صورت

3 بعدی و زنده در 3 قاره , اروپا (برلین , آمستردام و بروکسل) , آمریکا ( شیکاگو و اورلاندو) و آسیا (توکیو) به مخاطبان پخش شد .


کنگره انجمن دندانپزشکی میکروسکوپی اروپا (ای اس ام دی) بزرگترین گردهمائی بین المللی در رشته نوپای دندانپزشکی میکروسکوپی و کم تهاجمی در جهان به

شمار می آید که هر 2 سال یکبار در یکی از پایتخت های کشورهای عضو برگزار می شود.


در این کنگره برای اولین بار از دکتر بهنام شکیبایی به عنوان اولین محقق ایرانی جهت سخنرانی در پانل اصلی کنگره دعوت به عمل آمده بود و با تدارکات و فن آوری

ویژه تکنیک جدید جراحی ایشان به جهان ارایه شد .


این انجمن همزمان از نتایج تحقیقات و اختراعات دکتر شکیبایی در زمینه جراحی های ذره بینی و کم تهاجمی ایمپلنت در عرصه جهانی در 10 سال گذشته تقدیر

نمود.
 
بالا