کتاب مهندسی پزشکی (دانلود)

jereni

New member
در تمام زمینه های مختلف در رشته مهندسی پزشکی،هدف نهایی در تحقیقات و آموزش ، بهبود کیفیت زندگی، کاهش تاثیر بیماری بر زندگی روزمره افراد، و فراهم کردن زیرساخت های مناسب برای ترویج و افزایش تعامل محققان در زمینه مهندسی پزشکی است. این کتاب به معرفی پیشرفت های اخیر در زیر مجموعه های مختلف این رشته از جمله مهندسی پزشکی بیومواد، مهندسی سلولی، دستگاه های پزشکی، نانوتکنولوژی، و بیومکانیک می پردازد. امید است که این کتاب به آگاهی بیشتر در مورد رشته مهندسی پزشکی و کمک در تکمیل یا ایجاد زمینه های تحقیقاتی در رشته مهندسی پزشکی کمک کند.

لینک دانلود کتاب

پسورد فایل : www.book.lianportal.com یا www.lianbooks.com
 
بالا