کتاب راهنمای جامع توانمند سازی فرد با آسیب نخاعی و خانواده

ATJAVAD

New member
کتاب راهنمای جامع توانمند سازی فرد با آسیب نخاعی و خانواده . برای حل مشکلات روزمره افراد ضایعه نخاعی و خانواده آنها در ابعاد جسمی و عاطفی و اجتماعی و.. کاربرد داره، ضمن اینکه دارای پرسشنامه تعیین افسردگی بک ، اضطراب و:riz304: پرسشنامه های تشخیص سلامت میباشد . نصف قیمت روی جلد میدم.
 
بالا