:: کتاب ایمونولوژی رویت (متن کامل ترجمه) + دانلود

jereni

New member
فهرست مطالب:
فصل اول:ایمنی ذاتی(متن کامل)
فصل دوم:ایمنی اکتسابی یا اختصاصی(متن کامل)
فصل سوم:آنتی بادی ها(متن کامل)
فصل چهارم:پذیرنده های غشایی برای آنتی ژن(متن کامل)
فصل پنجم:واکنش اولیه با آنتی ژن(متن کامل)
فصل ششم:آناتومی پاسخ ایمنی(متن کامل)
فصل هفتم:فعال شدن لنفوسیت ها(متن کامل)
فصل هشتم :تولید سلولهای کارگزار(متن کامل)
فصل نهم:مکانیسم های کنترلی(متن کامل)
فصل دهم: آنتوژنی: (دانلود)
فصل یازدهم:استراتژیهای خصمانه در طول عفونت(متن کامل)
فصل دوازدهم:پروفیلاکسی(متن کامل)
فصل سیزدهم:نقص ایمنی(متن کامل)
فصل چهاردهم:ازدیاد حساسیت(متن کامل)
فصل پانزدهم:پیوند(متن کامل)
فصل شانزدهم:ایمونولوژی تومور(متن کامل)
فصل هفدهم:بیماریهای خودایمن(متن کامل)

مترجمان :دکتر مریم ایزد،دکتر زهره جدلی،کبری بامدادمهربانی
برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

donbeh

New member
فهرست مطالب:
فصل اول:ایمنی ذاتی(متن کامل)
فصل دوم:ایمنی اکتسابی یا اختصاصی(متن کامل)
فصل سوم:آنتی بادی ها(متن کامل)
فصل چهارم:پذیرنده های غشایی برای آنتی ژن(متن کامل)
فصل پنجم:واکنش اولیه با آنتی ژن(متن کامل)
فصل ششم:آناتومی پاسخ ایمنی(متن کامل)
فصل هفتم:فعال شدن لنفوسیت ها(متن کامل)
فصل هشتم :تولید سلولهای کارگزار(متن کامل)
فصل نهم:مکانیسم های کنترلی(متن کامل)
فصل دهم: آنتوژنی: (دانلود)
فصل یازدهم:استراتژیهای خصمانه در طول عفونت(متن کامل)
فصل دوازدهم:پروفیلاکسی(متن کامل)
فصل سیزدهم:نقص ایمنی(متن کامل)
فصل چهاردهم:ازدیاد حساسیت(متن کامل)
فصل پانزدهم:پیوند(متن کامل)
فصل شانزدهم:ایمونولوژی تومور(متن کامل)
فصل هفدهم:بیماریهای خودایمن(متن کامل)

مترجمان :دکتر مریم ایزد،دکتر زهره جدلی،کبری بامدادمهربانی
برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجام نمی شود
 

Nedaf

New member
فهرست مطالب:
فصل اول:ایمنی ذاتی(متن کامل)
فصل دوم:ایمنی اکتسابی یا اختصاصی(متن کامل)
فصل سوم:آنتی بادی ها(متن کامل)
فصل چهارم:پذیرنده های غشایی برای آنتی ژن(متن کامل)
فصل پنجم:واکنش اولیه با آنتی ژن(متن کامل)
فصل ششم:آناتومی پاسخ ایمنی(متن کامل)
فصل هفتم:فعال شدن لنفوسیت ها(متن کامل)
فصل هشتم :تولید سلولهای کارگزار(متن کامل)
فصل نهم:مکانیسم های کنترلی(متن کامل)
فصل دهم: آنتوژنی: (دانلود)
فصل یازدهم:استراتژیهای خصمانه در طول عفونت(متن کامل)
فصل دوازدهم:پروفیلاکسی(متن کامل)
فصل سیزدهم:نقص ایمنی(متن کامل)
فصل چهاردهم:ازدیاد حساسیت(متن کامل)
فصل پانزدهم:پیوند(متن کامل)
فصل شانزدهم:ایمونولوژی تومور(متن کامل)
فصل هفدهم:بیماریهای خودایمن(متن کامل)

مترجمان :دکتر مریم ایزد،دکتر زهره جدلی،کبری بامدادمهربانی
برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
متاسفانه فایل های قرار داده شده تو سایت غیر قابل دانلود هستن
 

Nedaf

New member
نمی دونم فقط وقتی می زنم لینک کار نمی کنه به گمانم لینک خرابه
 

maryamzand

New member
با سلام و درورد به دوستان
من یک ایده پرداز هستم که دارای چندین طرح در زمینه ویروس شناسی که به کمک حامی nokhbeha.com تونستم طرحمو ثبت کنم با مراجعه با سایت حامی نوابغ جوان میتونید طرحاتونو مثل من ثبت کنید

HTML:
ثبت اختراع
HTML:
روش ثبت اختراع مقاله
کد:
پزشکی ثبت ایده
 
بالا