ژله دو رنگ

am-ml

New member
ژله دورنگ

مواد لازم

ژله در رنگهای مختلفروش تهیه

ابتدا یکعدد از ژله ها را طبق دستور روی جلد آن آماده می کنیم، سپس در قالب مورد نظر می ریزیم و قالب را کج و به حالتی که ژله در آن نصفه شود در یخچال می گذاریم تا سفت شود، سپس ژله دیگری را آماده می کنیم و در قسمت خالی ظرف می ریزیم و می گذاریم در یخچال تا خودش را بگیرد.

 

akhbar

New member
ژله دورنگ

مواد لازم

ژله در رنگهای مختلفروش تهیه

ابتدا یکعدد از ژله ها را طبق دستور روی جلد آن آماده می کنیم، سپس در قالب مورد نظر می ریزیم و قالب را کج و به حالتی که ژله در آن نصفه شود در یخچال می گذاریم تا سفت شود، سپس ژله دیگری را آماده می کنیم و در قسمت خالی ظرف می ریزیم و می گذاریم در یخچال تا خودش را بگیرد.


ممنون اما

من متوجه نشدم!!:dadad4:
 

am-ml

New member
خیلییییییی خوشگل شده.ولی به این طریقی که گفتی خیلی سخته که چون هرکاری هم بکنیم بازم نمیشه که مایعه ژله رو کامل کج کنیم که!ینی به این شکلی که تو عکسه قرینه درنمیاد.امتحان کردم ولی نشده...
راستش منم دو رنگ کنار هم رو امتحان نکردم ،همیشه رنگها رو تو یه ظرف شکل دار رو سر هم می ریختم.البته توجه دارین که هر رنگ رو باید بعد از سفت شدن رنگ قبلی اضافه کرد و دیگه اینکه خیلی داغ نباشه و به آرومی اضافه بشه .میشه بین دوتا رنگ از قطعه های میوه هم استفاده کرد.
 
بالا