پیشکش به پیش مرگ حسین ؛ مسلم

mohammad63

Well-known member
ز راه آمده از خانه یِ خدا برگرد

اگر خودم به تو گفتم بیا ٬ نیا برگردتورا به حیدر کرار بگذر از کوفه

برای خاطر خیرالنساء بیا برگردبرای قامت اکبر ٬ دو تا عبا بردار

که جا نمیشود این تن به یک عبا برگردخدا به خیر کُند شمر چکمه پوشیده

در انتظار ِ تو اِستاده بی حیا برگردیزید ٬ به دستش گرفته چوب منتظر است

که بر لبت بزند ضربه با عصا برگرداگر به کوفه بیایی رُباب می بیند

که می رود سر ِ طفلش به نیزه ها برگرد
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: کینز
بالا