ویژگیهای اساسی یک دروازه بان موفق فوتبال

arjenakm

New member
p9d3a25j1rx2ty7nbvq6.jpeg

۱- از نظر شخصیتی و اخلاقی از سلامت کامل برخوردار باشد.

2- نقص یا نارسائی جسمی نداشته و از بینایی کامل برخوردار باشد.

3- شجاع و جسور بوده و از قدرت اراده بالایی برخوردار باشد.

4- قد بلند باشد و از قدرت جسمانی بالایی سود ببرد.

5- چالاک بوده و قدرت عکس العمل عالی را داشته باشد.

6- دارای دست های بزرگ و انگشتان سالم باشد.

7- به هیچ گونه بیماری مزمن و لاعلاج مبتلا نباشد.

8- از قدرت تصمیم گیری عالی بهره ببرد.

بقیه در ادامه

چهار عامل مهم، دروازه بان را به موفقیت میرساند:1- هنگام نواختن ضربات ایستگاهی توسط حریف، هرچه سریعتر نفرات را در محلی که مربی اعلام نموده مستقر نماید و خود نیز در محل مناسب قرار گیرد.2- هنگام تک به تک شدن با مهاجمین تیم حریف و در لحظه مناسب با مهاجمین درگیر شده توپ را تصاحب نماید.3- در ضربات پنالاتی تجربه و آگاهی را فدای شانس نکند.4- هنگام فرستادن توپ از طرفین به روی دروازه (سانترکردن) لحظه خروج را تشخیص داده و همچنین توانایی جمع کردن و یا دفع کردن توپ را دارا باشد.
طرز ایستادن دروازه بان:قبل از دریافت توپ پاها را به اندازه عرض شانه باز نماید، و طوری روی پنجه جلوی پا بایستد که بدن او کاملاً تعادل داشته تا بتاند براحتی به هر طرف حرکت نماید. دست ها به حالت آزاد در طرفین بدن قرار گرفته و کف دست ها روبه جلو و سر نیز کمی به جلو، بطوریکه بیشترین وزن بدن روی پنجه پاها قرار گیرد

گرفتن توپ های زمینی:1- گرفتن توپ در حالت ایستاده:در این حالت پاها باید بطوری به هم نزدیک باشد که عبور توپ از بین پاها امکان نداشته باشد. معمولا در این حالت پاها تقریبا باندازه عرض شانه ها باز است(روبروی توپ) وبا نزدیک شدن توپ یکی از زانوها به مچ پای دیگر نزدیک میشود . این حالت بدلیل این است که عرض بیشتری از مسیری که توپ از آن خواهد گذشت را تحت کنترل داشته باشد. دست ها باید پشت توپ قرار گیرد و سر ثابت بوده و چشم ها به توپ باشد.2- گرفتن توپ در حالت زانو زدن:بدن باید کاملاً در مسیر توپ قرار گرفته، و زانوی یک پا خم شده و در داخل پاشنه پای دیگر قرار بگیرد. کف دست ها به طرف جلو و دست ها بلافاصله پس از گرفتن توپ به داخل بدن جمع شود. سر بای ثابت و چشم ها باز و به توپ باشدگرفتن شوت های طرفین زمین:دروازه بان ها برای انداختن بدن خود پشت توپ احتیاج به سرعت عمل و چالاکی دارند.طرز قرار گرفتن دروازه بان زمانیکه توپ در یک سوم میانی است:دراین حالت دروازه بانان باید روی خطی که از وسط دروازه بطرف توپ کشیده میشود و به فاصله 6 تا 12 یاردی خط دروازه قرار گیرند.

تنگ کردن زاویه:یکی از مهمترین روش های مهار توپ بوسیله دروازه بان ها تنگ کردن زاویه شوت مهاجمین میباشد. برای انجام این عمل دروازه بان باید روی خطی قرار گیرد که از مرکز دروازه به توپ کشیده میشود. همچنین براساس موقعیت توپ دروازه بان ها بایستی چند قدم جلوتر از خط دروازه بایستند.

سد کردن:دراین شرایط باید دروازه بان به مهاجم تیم حریف اجازه دهد تا به اندازه کافی به او نزدیک شود و سپس در یک لحظه مناسب به توپ و مهاجم یورش برده یا توپ را گرفته و یا مسیر توپ را تغییر دهد. (زمان ایده آل برای سدکردن، زمانیست که مهاجم به توپ نگاه میکند آماده شوت کردن میشود).


تقسیم توپ توسط دروازه بان:


رعایت نکات زیر بوسیله دروازه بان ها و به هنگام زدن توپ کنار دروازه بان و یا توپ دریافتی در جریان بازی، الزامی است.1- توپ را به محلی بفرستد که پوشش دفاعی تیم حریف در آن منطقه ضعیف باشد.2- توپ را به محلی بفرستد که نفرات مهاجم تیم خودی در آنجا استقرار داشته باشند.3- در پرتاب توپ با دست باید به این نکته توجه داشت که هنگام پرتاب مهاجمی از تیم حریف بین دروازه بان و یار خودی قرار نداشته باشد و یا یار خودی به هیچ وجه تحت فشار حریف نباشدمشت کردن توپ با دو دست:مشت کردن توپ بایستی بوسیله ضربه زدن به قسمت زیرین توپ انجام شود هدف دوتر فرستادن توپ و بطرف کناره های زمین باشد. در این حالت هر دو مشت باید محکم بوده با کمی فاصله از یکدیگر هر دو در یک زمان به توپ ضربه بزند.

صحبت کردن:زمانیکه دروازه بان با مدافعین خود صحبت میکند سه اصل را باید رعایت کند:1- صحبت باید کاملاً مفهوم باشد2- صحبت باید کاملاً کوتاه و مؤثر باشد.3- صحبت باید آرام باشد.عمل پوشش بوسیله دروازه بان:فاصله پوشش برای دورازه بان، فاصله بین درازه بان و مدافعین است. این فاصله باید همیشه تحت کنترل باشد. اگر این فاصله زیاد باشد مهاجمین میتوانند از آن استفاده کنند. در صورتیکه اگر بتوان این فضا را هر چه بیشتر کم نمود قدرت مانور مهاجمین کمتر شه و دروازه بان راحت تر اقدام کند.پنالتی:رعایت نکات زیر کمک می کند تا آموزش دروازه بان فوتبال قدرت تشخیص بهتر و بیشتری داشته باشند:1- استقرار صحیح روی پنجه پاها بطوریکه فاصله پاها به اندازه عرض شانه و دست، سر کمی به جلو، و دست ها در امتداد شانه قرار داشته و کف دست ها روبه جلو باشد.2- به سوابق پنالتی زدن بصورت آماری آشنایی داشته باشند.3- هیچگاه قبل از ضربه زدن اقدام به شیرجه نکنند.4- 95% ضربات پنالتی در طول 5 متری دروازه شلیک و گل میشود.
 
بالا