ورود زودهنگام داروي ضد آنفلوانزا به بازار با ساخت نقشه سه بعدي بخشي از ويروس

waria

New member
3


محققان آزمايشگاه زيست*شناسي مولكولي اروپا در فرانسه دست به ساخت يك نقشه سه*بعدي از ساختار بخشي از ويروس آنفلوانزا زده*اند كه مي*تواند مسير را براي ورود به بازار داروي اين بيماري در سال*هاي آينده هموار كند.به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين پژوهش بر روي يك گونه آنفلوانزاي همه*گير سال 2009 انجام شده اما مي*تواند به دانشمندان براي طراحي داروهاي مبتكرانه در برابر تمام گونه*هاي آنفلوانزا كمك كرده و به طور بالقوه به يك طبقه جديد از داروهاي ضد آنفلوانزا در 10 سال آينده منجر شود.


اين محققان بر روي آنچه به عنوان بخش اندونوکلئاز آنزيم پليمراز دي*ان*اي شناخته شده، تمركز كردند.


اندونوکلئاز در ويروس براي فريب شخص در توليد پروتئين*هاي ويروسي فعال شده كه به ويروس*هاي جديد منتشر كننده عفونت مي*پيوندند.


اين محققان با استفاده از پرتوهاي بسيار شديد در تاسيسات تابش سنکروترون اروپا به بررسي بلورهاي اندونوکلئاز از گونه آنفلوانزاي همه*گير سال 2009 پرداختند.


اين محققان توانستند ساختار اتمي سه بعدي آنزيم را تعيين كرده و چگونگي پيوند چند مهاركننده مولكول كوچك متفاوت را به تصوير كشيده و بخش فعال آنرا متوقف كنند.


در صورت توقف بخش فعال اين آنزيم، امكان پيوند عادي آن و انتشار ويروس ديگر وجود نخواهد داشت.اين تحقيقات نشان داده كه بخش فعال اندونوکلئاز مانند يك غار با دو يون فلزي در انتهاي آن شكل گرفته است.

پژوهشگران دريافتند كه تمام مهاركننده*هاي مورد مطالعه به اين دو يون چسبيده اما بسته به شكل خود در ديوارهاي مختلف اين غار پيوند مي*خورند.


نتايج اين پژوهش در مجله PLoS Pathogens منتشر شده است.

 
بالا