نیاز مبرم به فصل اپی ژنتیک کتاب ژن یازده....خواهشا هر کی می تونه کمک کنه...!

PSK_SAIMON

New member
سلام دوستان
هر کسی که کتاب ژن یازده ترجمه فارسی رو داره، من فصل اپی ژنتیکش رو می خوام ...
پولش رو هم میدم...
خیلی به این فصل نیاز دارم
 
بالا