نکته ها و تست های مهم درس باکتری شناسی در آزمون ارشد بیوتکنولوژی

Gilda

New member
جواب این سوال را اگر کسی میدونه به صورت تشریحی برای من بگه لطفا.
من هیچ جایی در مورد باکتری های Competent (توانا-با کفایت-شایسته) چیزی نخوندم.

این یکی از سوالات آزمون بیوتکنولوژی سال 91-90 بوده.

- کدام یک از گزینه های زیر,ترکیب موثر در ایجاد یک باکتری Competent می باشد؟
الف) کلرور کلسیم ب) سولفات منیزیم ج) کلرور منیزیم د) نیترات پتاسیم

گزینه صحیح اعلام شده: الف
 

biomar

New member
وقتی سلول دریافت کننده در شرایط فیزیولوژیکی مناسب برای دریافت و پذیرش DNA (سلول دهنده) باشد، اصطلاحا Competent نامیده می*شود.
ترانسفورم سازي مولكولي سلولهاي باكتري، نقش محوري را در روشهاي كلون سازي مولكولي ايفا ميكنه،،
عمل ترانسفورمسازي به روش شيميايي و يا به روش شوك الكتريكي (الكتروپوريشن) انجام ميشود.
کارآیی همه گونه های باکتریایی در برداشت DNA یکسان نیست
و در آزمایشگاه ها تنها چند گونه از باکتری ها (مخصوصاً اعضا جنس باسیلوس واسترپتوکوکوس) قادرند به راحتی ترانسفورماسیون انجام دهند استفاده می شوند.
پس به همین علت باید سلول های مستعد برداشت DNA را ایجاد نمود.
یک مثال فراگیر تهیه سلول های E.Coli مستعد هست، طبق مشاهدات E.Coli های غوطه ور در محلول های نمکی ترانسفورماسیون بیشتری انجام می دهند
به این منظور به طور معمول محلول های50 میلی مولار کلرید کلسیم استفاده می شود.
نحوۀ عملکرد محلول های نمکی به طور دقیق مشخص نشده است
احتمالاً کلرید کلسیم باعث رسوبDNA برروی بخش های خارجی باکتری می شود و یا شاید باعث تغییراتی در دیواره سلولی می شود که اتصال DNAرا به سلول بهبود می بخشد،
بعدازاتصال DNA، افزایش درجه حرارت تاC/º42 (شوک حرارتی) باعث انتقالDNAبه درون سیتوپلاسم باکتری ها میشه.

منم مثل شما منتظر راهنمایی باقی دوستان هستم.
 
آخرین ویرایش:

mojtabak62

New member
سلام این جواب کامل ترین پاسخ است که دوستمون داد و در مورد آن در کتاب گیتی امتیازی ، میکروب شناسی زینسر و خیلی کتاب ها چیزهایی نوشته
وقتی سلول دریافت کننده در شرایط فیزیولوژیکی مناسب برای دریافت و پذیرش DNA (سلول دهنده) باشد، اصطلاحا Competent نامیده می*شود.
ترانسفورم سازي مولكولي سلولهاي باكتري، نقش محوري را در روشهاي كلون سازي مولكولي ايفا ميكنه،،
عمل ترانسفورمسازي به روش شيميايي و يا به روش شوك الكتريكي (الكتروپوريشن) انجام ميشود.
کارآیی همه گونه های باکتریایی در برداشت DNA یکسان نیست
و در آزمایشگاه ها تنها چند گونه از باکتری ها (مخصوصاً اعضا جنس باسیلوس واسترپتوکوکوس) قادرند به راحتی ترانسفورماسیون انجام دهند استفاده می شوند.
پس به همین علت باید سلول های مستعد برداشت DNA را ایجاد نمود.
یک مثال فراگیر تهیه سلول های E.Coli مستعد هست، طبق مشاهدات E.Coli های غوطه ور در محلول های نمکی ترانسفورماسیون بیشتری انجام می دهند
به این منظور به طور معمول محلول های50 میلی مولار کلرید کلسیم استفاده می شود.
نحوۀ عملکرد محلول های نمکی به طور دقیق مشخص نشده است
احتمالاً کلرید کلسیم باعث رسوبDNA برروی بخش های خارجی باکتری می شود و یا شاید باعث تغییراتی در دیواره سلولی می شود که اتصال DNAرا به سلول بهبود می بخشد،
بعدازاتصال DNA، افزایش درجه حرارت تاC/º42 (شوک حرارتی) باعث انتقالDNAبه درون سیتوپلاسم باکتری ها میشه.

منم مثل شما منتظر راهنمایی باقی دوستان هستم.
 

Gilda

New member
وقتی سلول دریافت کننده در شرایط فیزیولوژیکی مناسب برای دریافت و پذیرش DNA (سلول دهنده) باشد، اصطلاحا Competent نامیده می*شود.
ترانسفورم سازي مولكولي سلولهاي باكتري، نقش محوري را در روشهاي كلون سازي مولكولي ايفا ميكنه،،
عمل ترانسفورمسازي به روش شيميايي و يا به روش شوك الكتريكي (الكتروپوريشن) انجام ميشود.
کارآیی همه گونه های باکتریایی در برداشت DNA یکسان نیست
و در آزمایشگاه ها تنها چند گونه از باکتری ها (مخصوصاً اعضا جنس باسیلوس واسترپتوکوکوس) قادرند به راحتی ترانسفورماسیون انجام دهند استفاده می شوند.
پس به همین علت باید سلول های مستعد برداشت DNA را ایجاد نمود.
یک مثال فراگیر تهیه سلول های E.Coli مستعد هست، طبق مشاهدات E.Coli های غوطه ور در محلول های نمکی ترانسفورماسیون بیشتری انجام می دهند
به این منظور به طور معمول محلول های50 میلی مولار کلرید کلسیم استفاده می شود.
نحوۀ عملکرد محلول های نمکی به طور دقیق مشخص نشده است
احتمالاً کلرید کلسیم باعث رسوبDNA برروی بخش های خارجی باکتری می شود و یا شاید باعث تغییراتی در دیواره سلولی می شود که اتصال DNAرا به سلول بهبود می بخشد،
بعدازاتصال DNA، افزایش درجه حرارت تاC/º42 (شوک حرارتی) باعث انتقالDNAبه درون سیتوپلاسم باکتری ها میشه.

منم مثل شما منتظر راهنمایی باقی دوستان هستم.

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود
مرسیییییییییییییییییییییییییییییی
 
بالا