نقل قول خونه!

am-ml

New member
با همه خوبم من اما با شما، خب بیشتر... دوستم داری ولیکن من تو را... خُــب بیشتر!
لحظه ای مال منی و "تو" خطابت می کنم
گرچه سعی ام بوده تا گویم: "شما" خب بیشتر

غیر معمولی ست رفتار منو شک کرده اند...
اهل خانه، دوستــانِ آشنا خب بیشتر

اشک های بی هوا، بعضا سکوت بی دلیل ..
شعر اما می کند رسوا مرا، خب بیشتر !فاطمه سادات مظلومی
نقطه سرخط...
آدرس:
 

mohana

Well-known member
" لازمه زندگیم تغییر کنه تا خوشحال باشم"
این غلطه
در واقع زندگیم تغییر نکرده؛ این منم که تغییر کردم...

درسته که من همیشه در حال لبخند زدن نیستم اما..بیشتر لبخند میزنم!

" من یه آدم شکست خورده ام"
این غلطه..خیلی خیلی غلطه

من کامل نیستم..
زیاد اشتباه میکنم..
بی تجربه ام..
اما
دقیقا همون جایی هستم که خدا میخواد باشم
و او همه چیزهایی که لازمه تا خوب باشم رو بهم داده..

من شاهکار خالقم..
و این کافیهبا اندکی تغییر/ فیلم mom's night out
 
بالا