:: نـــــــــرم افــــــزار محاســــبه درصـــــد آزمـــــــــون ::

farzad.lab

مدیر بخش
با این 3 نرم افزار به راحتی به جای محاسبه دستی درصد آزمون تستی درصد رو به سرعت با این نرم افزار ها به دست بیارید ... (برای صرفه جویی در وقت )

فرمول دستی : (تعداد صحیح ضربدر 3 منهای تعداد غلط ) تقسیم بر تعداد کل تست ضربدر3
مخصوص موبایل : ( سیستم عامل اندروید ) (.apk)

دانـــــــــــلــــــــودمخصوص کامپیوتر : ( بدون نیاز به نصب ) (کم حجم) (نیاز به برنامه اکسل برای اجرا ) (.xml)دانـــــــــــلــــــــود
مخصوص کامپیوتر : (بدون نیاز به نصب) کم حجم (.exe)


دانـــــــــــلــــــــود 
آخرین ویرایش:
بالا