نظرات شرکت کنندگان آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری اردیبهشت 94

مسعود21

New member
پرستاری مراقبت های ویزه
منظور دوستمون احتمالا این بود ک کنکور امتحان بدیم واسه چه رشته ای؟
اونزمان ک موقش بود نتونستیم بهتر قبول شیم حالا ک دیگه کار از کار گذشته.
انشااله ک بتونیم تو رشته ای ک هستیم پیشرفت کنیم و به بالاترین سطحی ک ما رو راضی نگه میداره برسیم.
ب نظر من باید همین راهو ادامه بدیم.
 

M M

New member
بنده فارغ التحصیل ارشد ویزه هستم...نمیدونم شما فکر میکنید ارشد چی داره یا چی هستش که اینقده واسش سر میشکونین...جای شما بودم بیخیال ارشد میشدمو میرفتم از اول کنکور میدادم:smiliess (11):


پرستاری مراقبت های ویزه


با تشکر!!!!!!!!!!
 

M M

New member
منظور دوستمون احتمالا این بود ک کنکور امتحان بدیم واسه چه رشته ای؟
اونزمان ک موقش بود نتونستیم بهتر قبول شیم حالا ک دیگه کار از کار گذشته.
انشااله ک بتونیم تو رشته ای ک هستیم پیشرفت کنیم و به بالاترین سطحی ک ما رو راضی نگه میداره برسیم.
ب نظر من باید همین راهو ادامه بدیم.

آدم اگه رفتگر هم میشه باید سعی کنه بهترین رفتگر باشه.
 
ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اراک (4)- اردبیل (5)- ارومیه(6) – اصفهان(8)- اهواز (6)- ایران(20)- ایلام(4)- بوشهر(6)- بیرجند(5)- تبریز(12)- تهران(5)- رفسنجان(5)- زابل (10)- زاهدان(4)- زنجان(4)- سبزوار (5)- شهرکرد(5)- شهید بهشتی( 5)- شیراز(5)- کاشان (3)- کرمان(4)- کردستان(4)- گناباد(4)- گیلان(8)- مشهد(8)- همدان(6)- یاسوج (4)- جمع کل ( 165)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : ارومیه(3)- اصفهان(4)- اهواز (3) – ایران (10) – بوشهر(3)- تبریز(6)- شهید بهشتی (3)- شیراز(3)- کاشان(2)- کرمان(2)- مشهد(2)- همدان(2)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی(15)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان(5)- جمع کل ( 60)
 
ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اراک (4)- اردبیل (5)- ارومیه(6) – اصفهان(8)- اهواز (6)- ایران(20)- ایلام(4)- بوشهر(6)- بیرجند(5)- تبریز(12)- تهران(5)- رفسنجان(5)- زابل (10)- زاهدان(4)- زنجان(4)- سبزوار (5)- شهرکرد(5)- شهید بهشتی( 5)- شیراز(5)- کاشان (3)- کرمان(4)- کردستان(4)- گناباد(4)- گیلان(8)- مشهد(8)- همدان(6)- یاسوج (4)- جمع کل ( 165)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : ارومیه(3)- اصفهان(4)- اهواز (3) – ایران (10) – بوشهر(3)- تبریز(6)- شهید بهشتی (3)- شیراز(3)- کاشان(2)- کرمان(2)- مشهد(2)- همدان(2)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی(15)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان(5)- جمع کل ( 60)
رشته داخلی
 
رشته سالمندی: ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اصفهان(3)- ایران(10)- بابل(5)- بجنورد(6)- تهران(5)- رفسنجان(6) – سبزوار(5)- شاهد(4)- شاهرود(4)- شهید بهشتی (4)- شیراز(3)- علوم بهزیستی و توانبخشی (10)- قزوین(5)- کاشان(3)- گیلان(5)- مازندران(5)- مشهد(4)- یزد(5)- جمع کل( 94)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : اصفهان (2)- شیراز(2)- کاسان(2)- علوم بهزیستی در توانبخشی (5)- جمع کل ( 11)
scroll back to top
 
رشته روان: پظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : بقیه ا...(ظرفیت تخصیصی شامل :5نفر سپاه پاسداران – 2 نفر بورسیه سپاه پاسداران )(7)- بوشهر(3)- بیرجند (5) – تبریز(4)- تهران(3)- زاهدان(4)- شهید بهشتی (3)- شیراز(3)- علوم بهزیستی و توانبخشی (6)-قزوین (5)- کرمان(3)- کرمانشاه (6) – مشهد(3)- همدان(4)- یاسوج(4)-ارومیه (4)- اصفهان (4)-اهواز (4)- ایران(5) جمع کل (80)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : بوشهر(2)- تبریز(2)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی (10)- شهید بهشتی (2)- شیراز(2)-کرمان(2)- مشهد(1)- همدان(1)- اصفهان (2)-اهواز (2)- جمع کل (26)
 
برای پرستارانی که به خدمت به سالمندان علاقه داشته باشند واین کارراباعشق وعلاقه واقعی انجام دهند قطعا درکارشان بسیارموفق خواهند بود پژوهش درحوزه سالمندان درحال گسترش است باتوجه به دورنمای افزایش جمعیت سالمندان به دیگر گروههای سنی این رشته ارزش بسیارزیادی دارد . برای کسانی که در کنار استخدام دربیمارستان تمایل به تاسیس آسایشگاه سالمندان باشند نیز این امکان وجود دارد .

مدارک تحصیلی مورد پذیرش دراین رشته کارشناسی پرستاری است . برای دانشجویان پرستاری سال آخر که نمیتوانند دررشته های پرستاری ویژه شرکت کنند باتوجه به رقابت شدید در رشته آموزش پرستاری رشته پرستاری سالمندی بهترین گزینه است.

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه نیز شامل پرستاری داخلی جراحی (5)- پرستاری بهداشت جامعه (4)-پرستاری بهداشت روان (3)- زبان عمومی (2) است برای درس بهداشت جامعه توصیه میشود کل منابع مطالعه شود.

تعداد شرکت کنندگان دراین رشته در سال 92-93 تعداد343 نفر بوده است و در آزمون 93-94 تعداد 203 نفر پذیرش داشته است. ظرفیت پذیرش ودانشگاههایی که این رشته روپذیرش میدن

ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اصفهان(5)- ایران(10)- بابل(5)- بجنورد(6)- تهران(5)- رفسنجان(6) – سبزوار(5)- شاهد(4)- شاهرود(4)- شهید بهشتی (4)- شیراز(5)- علوم بهزیستی و توانبخشی (15)- قزوین(5)- کاشان(5)- گیلان(5)- مازندران(5)- مشهد(4)- یزد(5)
 
نام بتول
نام خانوادگی مجد
نام پدر محسن
شماره شناسنامه 87
کد ملی 2584412366
شماره
کارت 226558
رشته امتحانی پرستاري
درصد درس اول 47.3
تعداد پاسخ صحیح درس اول 12
تعداد پاسخ غلط درس اول 5
تعداد سوال پاسخ نداده درس اول 3
درصد درس دوم 32
تعداد پاسخ صحیح درس دوم 19
تعداد پاسخ غلط درس دوم 9
تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم 12
درصد درس سوم 35.4
تعداد پاسخ صحیح درس سوم 10
تعداد پاسخ غلط درس سوم 2
تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم 8
درصد درس چهارم 49
تعداد پاسخ صحیح درس چهارم 18
تعداد پاسخ غلط درس چهارم 2
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم 0
درصد درس پنجم 21.3
تعداد پاسخ صحیح درس پنجم 16
تعداد پاسخ غلط درس پنجم 11
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم 13
درصد درس ششم 41.00
تعداد پاسخ صحیح درس ششم 10
تعداد پاسخ غلط درس ششم 1
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 9
درصد درس هفتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هفتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هفتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 0
درصد درس هشتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هشتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هشتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم 0
درصد درس نهم 00
تعداد پاسخ صحیح درس نهم 0
تعداد پاسخ غلط درس نهم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم 0
سهمیه ازاد
نمره 202
نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد 193.00
نتیجه قبول
دانشگاه کاشان
رتبه در سهمیه 192
رتبه در کل 192
توضیح 1
توضیح 2
توضیح 3 چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود
دروس امتحانی پرستاری کودکان- پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری بهداشت روان- پرستاری بهداشت جامعه- پرستاری بهداشت مادران و نوزادان - زبان عمومی
 

roya .h

New member
مهدی استرس نده یعنی ارومیه روان 4 نفر برمیداره؟ حالا کودکان تبریز چی؟
 
لیلا
نام خانوادگی آزادی
نام پدر غلامرضا
شماره شناسنامه 55874
کد ملی 3302695562
شماره کارت 22920
رشته امتحانی پرستاري
درصد درس اول 60.00
تعداد پاسخ صحیح درس اول 15
تعداد پاسخ غلط درس اول 5
تعداد سوال پاسخ نداده درس اول 0
درصد درس دوم 65.8
تعداد پاسخ صحیح درس دوم 30
تعداد پاسخ غلط درس دوم 7
تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم 3
درصد درس سوم 50.72
تعداد پاسخ صحیح درس سوم 12
تعداد پاسخ غلط درس سوم 5
تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم 3
درصد درس چهارم 72.3
تعداد پاسخ صحیح درس چهارم 16
تعداد پاسخ غلط درس چهارم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم 4
درصد درس پنجم 53.2
تعداد پاسخ صحیح درس پنجم 25
تعداد پاسخ غلط درس پنجم 2
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم 13
درصد درس ششم 49.8
تعداد پاسخ صحیح درس ششم 11
تعداد پاسخ غلط درس ششم 1
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 8
درصد درس هفتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هفتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هفتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 0
درصد درس هشتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هشتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هشتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم 0
درصد درس نهم 00
تعداد پاسخ صحیح درس نهم 0
تعداد پاسخ غلط درس نهم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم 0
سهمیه ازاد
نمره 241
نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد 193.00
نتیجه قبول
دانشگاه تهران
رتبه در سهمیه 29
رتبه در کل 29
توضیح 1
توضیح 2
توضیح 3 چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود
دروس امتحانی پرستاری کودکان- پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری بهداشت روان- پرستاری بهداشت جامعه- زبان عمومی-پرستاری بهداشت مادران و نوزادان -
 

roya .h

New member
نام بتول
نام خانوادگی مجد
نام پدر محسن
شماره شناسنامه 87
کد ملی 2584412366
شماره
کارت 226558
رشته امتحانی پرستاري
درصد درس اول 47.3
تعداد پاسخ صحیح درس اول 12
تعداد پاسخ غلط درس اول 5
تعداد سوال پاسخ نداده درس اول 3
درصد درس دوم 32
تعداد پاسخ صحیح درس دوم 19
تعداد پاسخ غلط درس دوم 9
تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم 12
درصد درس سوم 35.4
تعداد پاسخ صحیح درس سوم 10
تعداد پاسخ غلط درس سوم 2
تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم 8
درصد درس چهارم 49
تعداد پاسخ صحیح درس چهارم 18
تعداد پاسخ غلط درس چهارم 2
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم 0
درصد درس پنجم 21.3
تعداد پاسخ صحیح درس پنجم 16
تعداد پاسخ غلط درس پنجم 11
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم 13
درصد درس ششم 41.00
تعداد پاسخ صحیح درس ششم 10
تعداد پاسخ غلط درس ششم 1
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 9
درصد درس هفتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هفتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هفتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 0
درصد درس هشتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هشتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هشتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم 0
درصد درس نهم 00
تعداد پاسخ صحیح درس نهم 0
تعداد پاسخ غلط درس نهم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم 0
سهمیه ازاد
نمره 202
نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد 193.00
نتیجه قبول
دانشگاه کاشان
رتبه در سهمیه 192
رتبه در کل 192
توضیح 1
توضیح 2
توضیح 3 چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود
دروس امتحانی پرستاری کودکان- پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری بهداشت روان- پرستاری بهداشت جامعه- پرستاری بهداشت مادران و نوزادان - زبان عمومی

حالا این از چه گرایشی قبول شده؟
 
نام زهره
نام خانوادگی احراری
نام پدر شکرالله
شماره شناسنامه 9325
کد ملی 6522148895
شماره کارت 221418
رشته امتحانی پرستاري
درصد درس اول 43.5
تعداد پاسخ صحیح درس اول 11
تعداد پاسخ غلط درس اول 4
تعداد سوال پاسخ نداده درس اول 5
درصد درس دوم 40.1
تعداد پاسخ صحیح درس دوم 20
تعداد پاسخ غلط درس دوم 5
تعداد سوال پاسخ نداده درس دوم 15
درصد درس سوم 35.6
تعداد پاسخ صحیح درس سوم 12
تعداد پاسخ غلط درس سوم 6
تعداد سوال پاسخ نداده درس سوم 2
درصد درس چهارم 49
تعداد پاسخ صحیح درس چهارم 13
تعداد پاسخ غلط درس چهارم 6
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم 1
درصد درس پنجم 33
تعداد پاسخ صحیح درس پنجم 17
تعداد پاسخ غلط درس پنجم 8
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم 15
درصد درس ششم 48
تعداد پاسخ صحیح درس ششم 13
تعداد پاسخ غلط درس ششم 1
تعداد سوال پاسخ نداده درس چهارم1 6
درصد درس هفتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هفتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هفتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس پنجم1 0
درصد درس هشتم 00
تعداد پاسخ صحیح درس هشتم 0
تعداد پاسخ غلط درس هشتم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس ششم 0
درصد درس نهم 00
تعداد پاسخ صحیح درس نهم 0
تعداد پاسخ غلط درس نهم 0
تعداد سوال پاسخ نداده درس هفتم 0
سهمیه ازاد
نمره 206
نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد 193.00
نتیجه قبول
دانشگاه مشهد
رتبه در سهمیه 214
رتبه در کل 214
توضیح 1
توضیح 2
توضیح 3 چنانچه داوطلب كليه دانشگاههاراانتخاب نكندممكن است باداشتن نمره بالامردودشود
دروس امتحانی پرستاری کودکان- پرستاری داخلی و جراحی- پرستاری بهداشت روان- پرستاری بهداشت جامعه- پرستاری بهداشت مادران و نوزادان - زبان عمومی
scroll back to top
 
ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اراک (4)- ارتش (5)- اردبیل (6)- ارومیه (5)- اصفهان(4)- اهواز(5)- ایران(8)- بقیه ا...(ظرفیت تخصیصی شامل : 9 نفر سپاه پاسداران – 3 نفر بورسیه سپاه پاسداران) (12)- تهران (3)- رفسنجان(6)- زاهدان(6)- زنجان(6)- سبزوار(3)- سمنان (6)- شاهد با همکاری یکی از دانشگاههای تهران( 6)- شاهرود(6)- شهرکرد(5)- شهید بهشتی (3)- شیراز(4)- قزوین(4)- کرمان(5)—کرمانشاه(5)- گلستان(4)- گناباد(4)- گیلان(5)- لرستان(4)- مازندران(8)- مرکز قلب و عروق شهید رجائی (10)- مشهد(4)- همدان(5)- یزد(8) - جمع کل(169)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : ارومیه (3)- اصفهان (2)- ایران( 4)- شهید بهشتی (2)- قزوین(2)- کرمانشاه(3)- گلستان (2)- گیلان (3) – مازندران(4)- مشهد(2)- همدان(2)- یزد(4) - جمع کل ( 33).....رشته مراقبتهای ویژه
 
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری کودکان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشدپرستاری کودکان

ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اصفهان(3)- اهواز (4)- ایران(8)- بوشهر (6)- تبریز(5)- تهران(3)- شهید بهشتی (3)- شیراز(3)- گیلان(5)- مشهد(4)- همدان(4)- جمع کل ( 48)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : اصفهان(1)- اهواز(2)- بوشهر(3)- تبریز(3)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی (10)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان (5)- شهید بهشتی(2)- مشهد(1) – همدان(1)- جمع کل(28)
scroll back to top
 
رفیت پذیرش کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه نوزادان

ظرفیت پذیرش واسامی دانشگاههایی پذیرنده این رشته : اصفهان (3)- ایران(6)- بابل(4)- تبریز(10)- تهران(3)- شهید بهشتی (3)- شیراز (3)- کرمان (4)- مشهد (4)- یزد(4) جمع کل( 44)

دانشگاههای پرداخت شهریه (شبانه -بین الملل ) : اصفهان(1)- ایران(3)- بابل(2)- شهید بهشتی (2)- شیراز(2)- مشهد (2) جمع کل (12)
scroll back to top
 
بالا