نخ دندان و طول عمر!!!

Boloor

New memberبر اساس مطالعات جدید مسواک زدن دندان*ها و سپس استفاده از نخ دندان باعث نجات زندگی شما می*شود !

پیش از این نشان*های مبنی بر رابطه بین بیمارهای قلبی و بیماری *های لثه وجود داشت ولی دانشمندان برای

مدت*ها دنبال کشف رابطه بین این دو بودند تا این پازل حل شود.

حال محققان دانشگاه بریستول می*گویند که سیستم دفاعی میکروب*های موجود در دهان می*تواند عامل این

بیماری*ها شود.هنگامی که باکتری*ها از طریق لثه خونی وارد سیستم چرخش خون می*شوند آن*ها با تولید

پروتینی ، پلاکت*های خون را وادار می*کنند تا به یکدیگر چسبیده و به عنوان پوششی دور آن*ها را بگیرند.

پرفسور هاوارد جانکیسون می*گوید : هنگامی که پلاکت*ها دور هم جمع شدند باکتری*ها رو به طور کامل

می*پوشانند.این حالت نه تنها باکتری*ها را از سیستم ایمنی بدن محافظت می*کند بلکه باعث خواهد شد از دست

آنتی بیوتیک ها نیز در امان باشند.شاید این توده پلاکت*ها کمک حال باکتری ها باشند ولی در اصل این توده

می*تواند در دریچه*های قلب تبدیل به یک تومور شود و یا اینکه در رگ*های خونی باعث التهاب شوند و همین

موضوع بسیار خطرناک خواهد بود و امکان قطع شدن شریان*های قلب و مغز شود.

بهداشت ضعیف دهان و دندان باعث ایجاد لثه*های خونی می*شود و با مکانیزم توضیح داده شده باکتری*ها

وارد چرخه خون می*شوند.
 
بالا