موفقیت محققان ایرانی در بهبود عملکرد نانو حسگرها

waria

New member
3پژوهشگران دانشگاه*های آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان و گرگان و دانشگاه مالایای مالزی با قرار دادن نانوذرات نقره بر روی نانولایه*های الکترواکتیو، توانستند حساسیت نانوحسگر آب اکسیژنه را افزایش دهند. این در حالی است که استفاده از این نانولایه باعث افزایش سه برابری کارایی آن شده است.به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا، در سال*های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه* نقره به عنوان یک فلز که توانایی تسریع فرایند کاهش آب اکسیژنه و توانایی* شناسایی آن را با حساسیت خوبی دارد، انجام شده است.


گزارش*های اخیر نشان داده است که مورفولوژی این فلز اثر زیادی بر روی خواص این ماده داشته و با افزایش سطح قابل دسترس، حساسیت این ماده ارتقا می*یابد. بر اساس این هدف نانوذرات نقره روی لایه*ی نانویی پلی پیرول قرار داده شده و نتایج نشان می*دهد که نه تنها تغییر اندازه*ی نانوذرات قرار داده شده بر روی نانولایه*ها اثر بسیار خوبی بر روی خواص حسگری نقره ایجاد کرده، بلکه وجود نانولایه*های پلی پیرول نیز اثر بسیار خوبی در فرایند کاهش آب اکسیژنه داشته است. آب اکسیژنه کاربردهای فراوانی در واکنش*های آنزیمی، بیولوژی، کنترل بالینی و غیره دارد.

دکتر محمدرضا محمودیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان به عنوان یکی از پژوهشگران این کار تحقیقاتی، گفت: هدف اصلی از این کار تحقیقاتی نیز افزایش حساسیت آن و کاهش محدودیت*های *شناسایی (LOD) با استفاده از فناوری نانو بوده است. بر همین اساس نانوذرات نقره بر روی سطح یک نانولایه*ی الکترواکتیو پلیمری قرار داده شد و نتایج آزمایشات با نمونه*های مشابه مورد مقایسه قرار گرفت.

محمودیان که با عنوان محقق ارشد در سال 2011 از دانشگاه مالایای مالزی فارغ*التحصیل شده است، ادامه داد: برای تهیه نمونه*های مورد نظر، در ابتدا سنتز نانولایه*های پیرول با استفاده از میسل*های SDS صورت گرفت و در مرحله*ی بعد نانوذرات نقره با استفاده از واکنش مستقیم نقره نیترات با نانولایه*های پیرول بر روی نانولایه*ها قرار داده شد. همچنین با استفاده از روش*های پتانسومتری، کارایی GCE پوشش داده شده با ماده*ی سنتزی برای* شناسایی آب اکسیژنه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بعد از تایید خواص حسگری ماده*ی سنتز شده، خط کالیبراسیون با استفاده از روش آمپرومتری تهیه شد.


وي افزود: نتایج به* دست آمده از این تحقیقات حاکی از آن است که با افزایش سطح قابل دسترس نانوذرات قرار داده شده بر روی نانولایه و کاهش میزان تجمع نانوذرات، نقش کاتالیزوری نقره برای واکنش کاهش آب اکسیژنه افزایش یافته و در نتیجه حساسیت نانوحسگر نیز افزایش می*یابد. از ویژگی*های دیگر این نانوحسگر می*توان به بازده بالا و روش ساده تولید آن اشاره کرد. این در حالی است که استفاده از نانولایه*های الکترواکتیو در مقایسه با الکترودهای دیگر باعث افزایش سه برابری کارایی آن شده است.

به گفته محمودیان، این تحقیقات نیز بر روی نانوحسگرهای نقره و فلز منگنز در حال پیگیری است که نتایج آن نیز حاکی از کارایی بالای منگنز نسبت به اکسیدمنگنز است.

نتایج این کار تحقیقاتی که با مشارکت پروفسور «Jeffery wan basirun»، پروفسور «Yatimah alias» از دانشگاه مالایای مالزی و دکتر مهدی عبادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان صورت گرفته در مجله «Electrochimica Acta‏» منتشر شده است.
 
آخرین ویرایش:
بالا