منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی

آیشن

New member
سلام دوستان
اگر کسی در مورد منابع آزمون دکتری سلولی و مولکولی چیزی میدونه لطفا کمک کنید.اسامی رفرنس ها ذکر شود ممنون میشم.
 

sa@@ra

New member
نام رشته امتحاني
زیست شناسی (4) - سلولی و مولکولی (کد 2226)

مواد امتحاني
1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
(بيوشيمي، بيوفيزيك، ميكروبيولوژي، ژنتيك، سلولي و ملكولي)
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(زيست‌شناسي سلولي پيشرفته ـ ساختار dnaها و همانندسازي ـ رونويسي و ترجمه ـ تنظيم بيان ژن)

بيوشيمي:
بيوشيمي عمومي (جلد 1و2) تأليف، دكتر پرويز شهبازي، دكتر ناصر ملك نيا
مباني بيوشيمي لنين جر، ترجمه دكتر رضا محمدي
بيوفيزيك:
ـ بيوفيزيك براي زندگي دكتر فريد سمسارها

ميكروبيولوژي:

ميكروبيولوژي عمومي، دكتر فريدون ملك‌زاده
بيوتكنولوژي ميكروبي، دكتر فريدون ملك‌زاده
ميكروبيولوژي جاوتز
ميكروبيولوژي واكر
ميكروب‌شناسي پزشكي، دكتر پرويز اديب‌فر
ايمونولوژي ايوان رويت
ايمونولوژي استيتنر
ويروس‌شناسي فيلدز
ويروس‌شناسي فنز
تك‌ياخته‌شناسي، دكتر محمدي
ـ ميكروبيولوژي محيطي، آب، پساب و خاك، دكتر اشرف السادات نوحي
ميكروبيولوژي، دكتر آموزگار
ژنتیک
مباني ژنتيك دكتر محمد تقي آساد
مباني و مسائل ژنتيك ويليام استانسفيلد، مترجم رضا محمدي
سلولي و ملكولي:

زيست‌شناسي سلولي مولكولي لوديش، مترجم دكتر رضا يوسفي
مباني زيست‌شناسي سلولي و مولكولي، دورو برتيس و دورو برتيس، ترجمه، سيد علي حسيني تهراني و محمود عرفانيان احمد پوراز سایت م درسان ش ریف برداشتم اینو
 
آخرین ویرایش:

آیشن

New member
نام رشته امتحاني
زیست شناسی (4) - سلولی و مولکولی (کد 2226)

مواد امتحاني
1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
(بيوشيمي، بيوفيزيك، ميكروبيولوژي، ژنتيك، سلولي و ملكولي)
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(زيست‌شناسي سلولي پيشرفته ـ ساختار dnaها و همانندسازي ـ رونويسي و ترجمه ـ تنظيم بيان ژن)

بيوشيمي:
بيوشيمي عمومي (جلد 1و2) تأليف، دكتر پرويز شهبازي، دكتر ناصر ملك نيا
مباني بيوشيمي لنين جر، ترجمه دكتر رضا محمدي
بيوفيزيك:
ـ بيوفيزيك براي زندگي دكتر فريد سمسارها

ميكروبيولوژي:

ميكروبيولوژي عمومي، دكتر فريدون ملك‌زاده
بيوتكنولوژي ميكروبي، دكتر فريدون ملك‌زاده
ميكروبيولوژي جاوتز
ميكروبيولوژي واكر
ميكروب‌شناسي پزشكي، دكتر پرويز اديب‌فر
ايمونولوژي ايوان رويت
ايمونولوژي استيتنر
ويروس‌شناسي فيلدز
ويروس‌شناسي فنز
تك‌ياخته‌شناسي، دكتر محمدي
ـ ميكروبيولوژي محيطي، آب، پساب و خاك، دكتر اشرف السادات نوحي
ميكروبيولوژي، دكتر آموزگار
ژنتیک
مباني ژنتيك دكتر محمد تقي آساد
مباني و مسائل ژنتيك ويليام استانسفيلد، مترجم رضا محمدي
سلولي و ملكولي:

زيست‌شناسي سلولي مولكولي لوديش، مترجم دكتر رضا يوسفي
مباني زيست‌شناسي سلولي و مولكولي، دورو برتيس و دورو برتيس، ترجمه، سيد علي حسيني تهراني و محمود عرفانيان احمد پوراز سایت م درسان ش ریف برداشتم اینو

بله نگا کردم این کتابها هم بود اینا مفیدند واقعا
Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates, Expert

Consult - Online and Print, 3e by Edmund S. Cibas MD and Barbara S Ducatman MD (Feb 3, 2009)

4Cytopathology Review by Fang, M.D., Ph.D. Fan and Ivan, M.D., Ph.D. Damjanov (Jan 2012)

5Practical Principles of Cytopathology Revised by Richard M. DeMay (Oct 9, 2007)
 

nastaran8

New member
نام رشته امتحاني
زیست شناسی (4) - سلولی و مولکولی (کد 2226)

مواد امتحاني
1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
(بيوشيمي، بيوفيزيك، ميكروبيولوژي، ژنتيك، سلولي و ملكولي)
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(زيست‌شناسي سلولي پيشرفته ـ ساختار dnaها و همانندسازي ـ رونويسي و ترجمه ـ تنظيم بيان ژن)

بيوشيمي:
بيوشيمي عمومي (جلد 1و2) تأليف، دكتر پرويز شهبازي، دكتر ناصر ملك نيا
مباني بيوشيمي لنين جر، ترجمه دكتر رضا محمدي
بيوفيزيك:
ـ بيوفيزيك براي زندگي دكتر فريد سمسارها

ميكروبيولوژي:

ميكروبيولوژي عمومي، دكتر فريدون ملك‌زاده
بيوتكنولوژي ميكروبي، دكتر فريدون ملك‌زاده
ميكروبيولوژي جاوتز
ميكروبيولوژي واكر
ميكروب‌شناسي پزشكي، دكتر پرويز اديب‌فر
ايمونولوژي ايوان رويت
ايمونولوژي استيتنر
ويروس‌شناسي فيلدز
ويروس‌شناسي فنز
تك‌ياخته‌شناسي، دكتر محمدي
ـ ميكروبيولوژي محيطي، آب، پساب و خاك، دكتر اشرف السادات نوحي
ميكروبيولوژي، دكتر آموزگار
ژنتیک
مباني ژنتيك دكتر محمد تقي آساد
مباني و مسائل ژنتيك ويليام استانسفيلد، مترجم رضا محمدي
سلولي و ملكولي:

زيست‌شناسي سلولي مولكولي لوديش، مترجم دكتر رضا يوسفي
مباني زيست‌شناسي سلولي و مولكولي، دورو برتيس و دورو برتيس، ترجمه، سيد علي حسيني تهراني و محمود عرفانيان احمد پوراز سایت م درسان ش ریف برداشتم اینو
به نظرم يه چند سالى فقط بايداين ليست رو خوند :) خيلى زياد نيست اونوقت؟؟
 
بالا