منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت

sakar

New member
1 - اقتصاد خرد:
فرگوسن جلد 1 و 2


2 - اقتصاد کلان
روجر درینوش ترجمه محمد حسین تیز هوش تابان


3 - اقتصاد سلامت
- مبانی اقتصاد بهداشت سعید آصف زاده
- اقتصاد برای کشورهای در حال توسعه سوفی ویتر
- اقتصاد سلامت ترجمه دکتر محمد نکویی مقدم و همکاران انتشارات وزارت بهداشت
- اقتصاد مراقبت بهداشت دکتر فرید عبادی فرد آذر


4 - سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی
- سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و 2 ابراهیم صدقیانی
- مدیریت بهداشت و درمان سعید آصف زاده
- درباره مدیریت خدمات بهداشتی مک ماهان،رزماری علی کشتکاران
- بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار میکند؟ دکتر محمد عرب و همکاران انتشارات جهاد دانشگاهی


5 - آمار و آمار حیاتی
- اصول و روشهای آمار زیستی دانیل w ترجمه محمد تقی آیت اللهی ناشر ایر کبیر تهران
- روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی دکتر کاظم محمد و همکاران


6 - ریاضی
ریاضیات عمومی و کاربردهای آن محمد حسین پور کاظمی جلد 1 و 2 نشر نی
 

amir.reza139011

New member
اقتصاد خردو كلان فقط محسن نظري رو بخونين كافيه سازمان و مديريت خدمات بهداشتي هم معلوم نيس از كجا سوال ميارن هر چي بخونين كمه اقتصاد بهداشت آصف زاده رو هم جمله به جمله كتابو حفظ كنين يعني كل كتابشو حفظ باشين انشاا... موفق باشين دوستان
 
بالا