ممنوعیت شرکت دوباره پرستاران در آزمون ارشد قبل از پایان طرح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نبی

New member
جدیدا اطلاعیه وزارت پهداشت به پرستاران قبل از اتمام طرح اجازه شرکت بیش از یک بار در آزمون ارشد را نمی دهد.کسی اطلاعات بیشتر دارد چه خاکی باید بر سرمان بریزیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//:smiliess (11)::smiliess (2):
 
به نظرم درست هم نیست آدم انقدر اعصابشو خورد کنه چون انسان های موفق همیشه کسانی بوده اند که سریع تر با محیط خودشونو وفق دادن
 
ظرفیت دکتری پرستاری رو که پنج برابر کردن هر کسی که معدلش بیست بود رد شد هر کی ده سال سابقه کاری داشت گفتن بفرما تو
کار عملی، طرح... خیلی تو پرستاری مهمه!!
 
بالا