معرفی وب سایت -- آمار آنلاین و به روز جهان + لینک سایت

mohammad63

Well-known member
این سایت آمار لحظه به لحظه جهان را در زمینه های مختلف به صورت آنلاین ارائه می دهد. از جمله آمارهایی که در این سایت می توانید مشاهده کنید، جمعیت کنونی، متولدین امسال، متوبدین امروز و تعداد مرگ میر در روز و سال و رشد جمعیت را مشاهده کنید. آمارهای اقتصادی مانند آمارهای هزینه های بهداشتی و نظامی، تولید خودرور و دوچرحه و رایانه های فروحته شده را در سال نیز می توانید مشاهده کنید.

آمار رسانه ای، محیط زیست، غذا، آب، انرژی و سلامت از دیگر آمارهایی است که در این سایت بصورت به روز ارائه می گردد

لینک سایت


منبع: مرکز کامپیوتر لنده ...it comp
 
بالا