معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

8521413

New member
در این بخش به معرفی کامل این دانشگاه پرداخته می شود.
لطفا هر یک از دوستان محصل در این دانشگاه، یا کسانی که اطلاعات کاملی در مورد این دانشگاه دارند به معرفی گروه و دانشکده ی خود بپردازند.
در مورد امکانات رفاهی، خوابگاهی، وضعیت سلف سرویس و... نیز میتوانید اطلاعات خود را در این بخش قرار دهید.
بیان نقاط ضعف و قوت دانشگاه نیز چه در زمینه ی علمی و چه در موارد دیگر می تواند مفید باشد.
 

8521413

New member
گروه مهندسی پزشکی و فیزیک پزشک
در این گروه دو رشته ی مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی در دو مقطع ارشد و دکتری ارائه می شود. دارای 8 عضو هیئت علمی است که اکثرا در زمینه ی فیزیک پزشکی فعالیت می کنند. رشته ی مهندسی پزشکی گرایش های بیوالکتریک و بیو مکانیک را شامل می شود. لیست کامل دروس ارائه شده و پایان نامه های دانشجویان را می توانید در سایت این گروه ببینید.
زمینه های تحقیقاتی:
1- مدلسازی و شبیه سازی رایانه ای؛
2- کنترل کیفی و تضمین عملکرد صحیح تجهیزات بیمارستانی به ویژه تجهیزات تصویر نگاری پزشکی ،
3- فیزیک بهداشت ( حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز ) ،
4-فناوری اطلاعات،
5- طراحی تجهیزات بیمارستانی ،
6- مفاصل مصنوعی و تجهیزات بیومکانیکی بالینی
7- طراحی و ساخت نانوبیوحسگرهای تشخیص زودرس بیماری های سرطان
شایان ذکر است که این گروه هم اکنون در زمینه های فوق الذکر با مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی و امور حفاظت در برابر اشعه معاونت نظام ایمنی هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران همکاری می نماید.
لینک گروه:
http://msp.sbmu.ac.ir/payeh/Mohandesypezeshki/default.aspx
 
بالا