مصاحبه سال 93

بچه ها کسی بیوتک دارویی شرکت نکرده؟ کسی میدونی رقابت در بیوتک دارویی بیشتره یا پزشکی؟ کلا قبولی اون چطوره؟
 
بالا