مجله ی فیزیک پزشکی ایران

تمنا

New member
مجله فيزيک پزشکی ايران در پايگاه بين المللی اطلاع رسانی scopus نمايه شد.

مجله فيزيک پزشکی ايران که به صورت فصلنامه علمی – پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود و در نمايه های معتبر داخلــی و خــارجی نمايه می شود، اخيراً تاييديه رسمی scopus را نيز دريافت کرده است. علاقمــــــندان می توانند جهت ارسال مقاله، مراجعه به آرشيو يا اطلاعات بيشتر به سايت زير مراجعه نمايند: مجله فيزيك پزشكي ايران

مجله فيزيک پزشکی ايران با دارا بودن رتبه علمی – پژوهشی در حال حاضر تنها مجله تخصصی فيزيک پزشکی است که در ايران منتشر می شود.
 
بالا