::فیلم اموزشی از مبحث Receptor Mediated Endocytosis

شفق بانو

New member


سلام دوستانفیلم اموزشی از مبحث Receptor Mediated Endocytosis سلول شناسی ....
:riz304:


Download

پ ن » حجم فایلش کم بود دانلود کردم:rolleyessmileyanim: قشنگ بود :)

 
بالا