فنیل کتونوریا !

Ardavan

New member
چرا در فنیل کتونوریا تجمعات فنیل الانین در مغز باعث می شود فقط قسمت های مربوط به حافظه و یادگیری اسیب ببیند (mental retardation) ؟ در واقع چرا این تجمعات بر مثلا کورتکس بینایی یا قسمت های دیگر یا اثر ندارد یا اثرش بسیار خفیف تر است ؟ یا چرا مثلا سلول های نوروگلیا دچار اختلال در عملکرد خود نمی شوند ؟
 
بالا