فراخوان اهدای نمونه های زیستی به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

حسان

Well-known member
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به منظور ارائه خدمات به محققان و مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور و کمک به رشد و توسعه بیوتکنولوژی و حفظ تنوع زیستی در کشور، آمادگی دریافت نمونه های زیستی محققان کشور را دارد

دکترسید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در این خصوص به روابط عمومی مرکزگفت: هدف از اهدای نمونه های زیستی در مرحله اول نگهداری نمونه ها به صورت نسخه پشتیبان و در مرحله دوم تکثیر و رفع نیاز محققان داخلی می باشد تا در سریع ترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب این نمونه ها در اختیار آنها قرار گیرد. همچنین این امر باعث حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور می گردد و افرادی که امکانات و هزینه نگهداری این نمونه ها را نداشته باشند از این طریق مانع ازدست رفتن آنها می شوند.

وی افزود: در مراکز ذخایر زیستی مهم دنیا در کشورهای غربی و شرقی شبکه ای از متخصصین ودانشمندان در سراسر دنیا وجود دارند که یکی از کمکهای آنها به این مراکز ارائه نمونه های زیستی به صورت اهداء می باشد. این موضوع باعث مرتفع شدن نیازمحققین، جامعه تحقیقاتی و صنعتی این کشورها شده ، ضمن آنکه این نمونه ها به کشورهای دیگر نیز در صورت درخواست ارائه می گردد.

لذا این مرکز از اساتید، محققان، متخصصان و دانشجویان دعوت می نماید تا در صورت دسترسی به نمونه های زیستی، آنها را به مرکز اهداء نمایند.

علاقمندان جهت اهداء می توانند به سایت مرکز به آدرسمرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران > صفحه اصلی مراجعه نمایند.

گفتنی است جهت اهداء کنندگان از طرف مرکز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
منبع : شبکه ملّی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران​
 
بالا