فراخوان انجام پايان نامه دانشجويي درمركزتحقيقات تروما (علوم پزشکی شیراز)

am-ml

New member
با توجه به اينكه مركز تحقيقات تروما ، پروژه هاي آماده به كار جهت انجام پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع پزشكي عمومي، كارشناسي ارشد و PhD دارد لذا علاقه مندان مي توانند جهت انجام پايان نامه خويش در مركز تحقيقات تروما با شماره 6254206 0711-تماس حاصل نموده يا به مركز تحقيقات تروما و اقع در بيمارستان شهيد رجايي شيراز واقع در بلوار چمران مراجعه نمايند.

منبع:
فراخوان انجام پايان نامه دانشجويي درمركزتحقيقات تروما

 
بالا