علت خشکی چشم چیست؟

DNA

New member


در حالت طبیعی با افزایش سن، تولید اشک کاهش می*یابد. اگرچه خشکی چشم در هر دو جنس رخ می*دهد، ولی در خانم*ها شایع*تر است.

خشکی چشم در موارد دیگری نیز بوجود می*آید به عنوان مثال خشکی چشم همراه با خشکی دهان و سایر مخاط*های بدن در همراهی با روماتیسم**ها نیز رخ می*دهد.

تعداد زیادی از داروها (چه داروهای تجویز شده توسط پزشکان و چه داروهایی که بدون نسخه در دسترس می*باشند) می*توانند باعث خشکی چشم شوند. لذا همیشه نام تمام داروهای مصرفی خود را به چشم*پزشک خود بگویید.

از جمله فراوان ترین و پرمصرف*ترین داروها می*توان به موارد زیر اشاره نمود:

- داروهای مدر (ادرارآور) در درمان پرفشاری خون

- مهارکننده های گیرنده بتا در درمان بیماریهای قلبی یا پرفشاری خون (نظیر پروپرانولول، متوپرولول، کارودیلول)

- داروهای ضد حساسیت

- قرص*های خواب آور

- داروهای اعصاب

- مسکن*ها

از آنجا که در اغلب موارد قطع داروها امکان*پذیر نمی*باشد، لذا باید با خشکی چشم را تحمل نمود یا علایم را توسط قطره*های چشمی به حداقل رسانید. از طرفی مبتلایان به خشکی چشم به عوارض جانبی داروهای چشمی، از جمله قطره*های چشمی مستعد هستند. به عنوان مثال، مواد نگهدارنده موجود در قطره*های چشمی از جمله اشک مصنوعی می*تواند موجب سوزش چشم در این افراد گردد. به این افراد می*توان قطره*های چشمی بدون مواد نگهدارنده تجویز نمود.
 
بالا