علایم خشکی چشم چیست؟

DNA

New member


علایم معمول خشکی چشم عبارتند از:

- سوزش چشم

- احساس خراشیدگی در چشم

- احساس ناراحتی هنگام استفاده از لنز

- وجود ترشحات دور چشم
 

rajab

New member
چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید!"استاد سهراب سپهری"
 
بالا