عصب گیری میوکارد و ...

med student

New member
سلام
میوکارد قلب از سمپاتیک وپاراسمپاتیک عصب میگیره؟پس دردی که در ناحیه قلب احساس میشه با این اعصاب انتقال می یابد؟؟

یه سوال دیگه:
پودندال ازs2 s3 s4 (اس2-اس3-اس4)منشا میگیره و سوماتیک هست اما اسپلانکنیک لگنی هم از اینها منشا میگیره اما چرا سوماتیک نیست؟چه تفاوتی بین منشا عصب گیری پودندال و اسپلانکنیک لگنی وجود داره؟؟

ممنون
 
بالا