عزت نفس و اعتمادبنفس و راهبرد هاي آن

sheyda60

New member
عزت نفس و اعتمادبنفس و راهبرد هاي آن

افکار و احساساتی که ما نسبت به خودمان داریم عزت نفس ما را شکل می دهند.
این افکار و احساسات می تواند مثبت یا منفی باشند هر چه احساس بهتری نسبت به خودت داشته باشی از عزت نفس بهتری برخورداری. بیان بعضی از احساساتی که نسبت به خودمان داریم مشکل است. زیرا هر کدام از ما ویژگی های خاصی داریم که ما را از دیگران متمایز می کند. همین امر مایه افتخار است. هیچ کس دیگری در این دنیا شبیه ما نیست.

چرا باید به عزت نفس خودتان فکر کنید: چون عزت نفس بر شیوه ی زندگی تو تاثیر می گذارد. آنچه که تو در مورد خودت و دیگران فکر می کنی، احساس می کنی و عمل می کنی و میزان موفقیت تو در دست یابی به اهدافت در زندگی بر عزت نفس تو تاثیر دارند. عزت نفس بالا باعث می شد تا تو احساس کنی موثری، با ارزشی، توانمندی و دوست داشتنی هستی و عزت نفس پایین باعث می شد تا تو احساس کنی: بی فایده ای، بی ارزشی، به عرضه ای و دوست داشتنی نیستی. عزت نفس می تواند تقویت بشود نباید بگذاری کمبودهای گذشته تو را به دام بیاندازد باید با یادبگیری تا نسبت به آنچه تو هستی احساس خوبی پیدا کنی.

عزت نفس تو براساس تجربه ای شخصی و روابط فردی با افرادی که زندگی تو را ساخته اند شکل می گیرد مثلا تجربه های درون خانواده از بدو تولد تا کنون روابط با پدر و مادر و برادر و خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر و ... روابط با دوستان دوران کودکی و نوجوانی، همسایگان، بزرگسالان و تجربه های حاصل از سرگرمی ها و فعالیت های ورزشی، هنری، اجتماعی و تفریحی، روابط با هم کلاسی ها، معلمان، دبیران، تجربه ای ناشی از انجام تکالیف مدرسه، فعالیت های فوق برنامه و ...
ارتباط با افرادی با عقاید، فرهنگ، قومیت و مذاهب متفاوت، تجربه ای ناشی از برخورد با اصول و عقاید و اظهار نظرهایی که توسط دیگران مطرح می شود مثل رسانه های جمعی پس عزت نفس بالا از تجارب مثبت و روابط مناسب و کارآمد بدست می آید تجربه های منفی و روابط نامناسب عزت نفس را پائین می آورند یک حادثه با اظهار نظر یک شخص نمی تواند میزان عزت نفس تو را یقین کند، بلکه عزت نفس تو در طول زمان و براساس تجربه های دائمی ساخته می شود.
داشتن احساس خوب نسبت به خودت، تو را قادر می سازد تا 1-زندگی ات را غنی تر کنی: هرچه خود را بیشتر دوست داشته باشی بیشتر از دوستان جدید، لذت می بری، هرچه با خودت صریح و روراست باشی، روابط نزدیک تری با بقیه پیدا خواهی کرد.
2-برای مبارزه آماده باشی: وقتی عزت نفس بالایی داشته باشی، از شکوفایی استعدادهایت نمی ترسی و جرات بیشتری برای تجربه کارهای جدید پیدا خواهی کرد. اگر امتحان نکنی نمی توانی رشد کنی.
3-به خودت ایمان بیاور: همین که باور کنی می توانی کاری را نجام دهی نصف راه را رفته ای. همین باعث می شود تا همه توانت را بکار ببری. قوت قلب به تو کمک می کند تا بهتر عمل کنی.
4-انعطاف پذیر باش: تغییر و تحول خیلی آسان نیست. ابتدا عجیب و ترسناک است. اگر احساس خوبی از خودت داشته باشی، عقاید و راه های جدید را راحت تر قبول می کنی.

عزت نفس پائین باعث می شود1-اعتماد به نفس نداشته باشی چون به توانایی هایت اطمینان نداری
2-عملکرد ضعیف داشته باشی چون برای رسیدن به هدفهایت زیاد تلاش نمی کنی و این نتیجه تنبلی است نه ناتوانی
3-نگرش منفی نسبت به خود و دیگران داشته باشی
4-زندگی کسل کننده ای داشته باشی چون بدبینی باعث می شود که لذت نبری.

چگونه می توانی درباره خودت مثبت فکر کنیبا رسیدن به نکات زیر می توانی بهترین دوست خود باشي

1-پذیرش: نقاط قوت و ضعف خود را بشناس و آنها را قبول کن همه افراد نقاط قوت و ضعف هایی دارند

2-تلاش: اهداف واقع گرایانه خود را مشخص کن یا یاددیگری مهارت های جدید و اتکاء به توانایی هایت برای رسیدن به اهدافت تلاش کن

3-تشویق: نگرش خواستن توانستن است را پیدا کن. اهداف را به طور واقعی زمان بندی کن و برای رسیدن به آنها، خودت را تشویق کن


4-افتخار: به دستاورد های کوچک و بزرگ خود اعتماد کن به خاطر داشته باش تجربه های تو منحصر به خودت است. از آنها لذت ببر.

5-فراغت: زمانی را با افکار و احساسات خلوت کن. سرگرمی ها و تفریح هایی که از آنها لذت می بری را انجام بده. مثل مطالعه، ورزش، انجام کاردستی، یاد بگیر تا از فعالیت های فردی خود لذت ببری

6-اعتماد: به احساسات و هیجانات توجه کن. آنچه فکر می کنی صحیح است را انجام بده. فعالیت هایی که از آنها لذت می بری را انجام بده.

7-احترام: سعی نکن شبیه کس دیگری بشی. به آنچه که هستی اعتماد کن. استعدادهایت را پیدا کن و برایشان ارزش قائل شو.

8-دوست داشتن: یاد بگیر تا خودت باشی. اشتباهاتت را قبول کن و از آنها درس بگیر. موفقیت ها و شکست هایت را بپذیر.


موفق و سربلند باشیدDelete ReplyReply ForwardMovePrint Actions NextPrevious
 
بالا