طرح پيام آور بهداشت احياء شد

Persian-Masoud

New member

طرح پيام آور بهداشت احياء شد

به گزارش پايگاه اطلاع رساني معاونت پرستاري طي توافق مقام عالي وزارت بهداشت و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ( نامه پيوست ) به دليل اهميت سلامت كشور به خصوص قشر محروم و مستضعف جامعه و كمك به دولت ، طرح پيام آوران بهداشت احياء شد.
بر طبق اين توافق نامه مشمولين گروه پيراپزشكي تا 1200 نفر ،10% به عنوان پيام آور بهداشت جهت خدمت در مناطق محروم كشور به وزارت بهداشت اختصاص و بالغ بر 1200 نفر از مشمولين فوق 70% به وزارت بهداشت و 30% به نيروهاي مسلح اختصاص يافت.دانلود فايل : پيام_آور.rar ( 229KB )
 
بالا