* طرح تحول نظام سلامت *

N@RVIN

Well-known member
طرح تحول نظام سلامت چیست؟​این طرح که شامل ضوابط و مقررات مربوط به برنامه ی " کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموز پزشکی " است ، از تاریخ 93/2/15 به صورت رسمی شروع به اجرا کرد.


هدف کلی طرح : حفاظت مالی شهروندان در برابر هزینه های سلامت با محوریت اقشار آسیب پذیر ، از طریق ساماندهی تامین خدمات بیمارستانی و پرداخت سهم بیماران در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.


شمول دستورالعمل : تمامی بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول این طرح می باشند.


جمعیت هدف : کلیه ایرانیان دارای بیمه پایه مراجعه کننده به بیمارستانهای مشمول برنامه ، جز جمعیت هدف هستند.
 

N@RVIN

Well-known member
"محورهای طرح تحول نظام سلامت"


1) کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانها

2) حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم

3) حضور پزشکان متخصص مقیم در بیمارستانها

4) ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستانها

5) ارتقاء کیفیت خدمات هتلینگ در بیمارستانها

6) حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند

7) ترویج زایمان طبیعی

8) نظارت بر حسن اجرای برنامه های طرح تحول سلامت
[
URL=http://8pic.ir/]
i0y1e4ap8bhx5bdvji6t.jpg
[/URL]​
 

N@RVIN

Well-known member

" آنچه که شهروندان باید بدانند "


1- کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های تحت پوشش وزات بهداشت


بیمارستان های مشمول (تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مکلفند تمامی خدمات تشخيصي و درماني، دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي مشمول این برنامه، برای کلیه بیماران بستري را در همان بيمارستان و يا در زنجيره ارجاع خدمات فراهم نمايند. بیماران بستری واجد بیمه پایه سلامت 10%وبیماران دارای دفترچه بیمه روستایی 5 درصد از زهزينه خدمات مشمول برنامه را پرداخت مي نمايند.


2- ماندگاری پزشکان در مناطق محروم


مشمولین دستورالعمل: كليه پزشكان متخصص، فلوشيپ يا فوق‌تخصص و پزشكان عمومي شاغل در بيمارستان‌ها و اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی كه به صورت تمام‌وقت جغرافيايي (اعم از تمام وقت هيات علمي و تمام وقت درماني)، در مناطق كمتر توسعه يافته كشور مشغول به خدمت هستند.3- حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دانشگاهي

پزشک مقیم به پزشک متخصص/فوق تخصص/فلوشيپ گفته می‌شود که از ساعت 2 بعدازظهر الی 8صبح روز بعد در روزهای غیر تعطیل و 24 ساعته در روزهای تعطیل، در مراکز درمانی/ آموزشی-درمانی حضور فیزیکی فعال داشته و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران مرتبط با زمینه تخصصی خود را انجام خواهد داد.
 

N@RVIN

Well-known member
" آنچه که شهروندان باید بدانند "


4. ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قيمت تمام شده ويزيت در دانشگاه/دانشكده های علوم پزشکی در ازاء کیفیت مطلوب در نوبت های صبح و عصر و در کلینیک ویژه دانشگاه و بیمارستان ها پرداخت خواهد شد. پزشكان مشمول: پزشكان غير هيئت علمي تمام وقت و اعضا هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي دانشگاه هاي علوم پزشكي(اشتغال پزشکان در مطب خصوصی موجب خروج از این طرح می شود).


5- ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانهای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


بیمارستان‎های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به میزان رعایت الزامات مربوط به هر محور، در سه رتبه‌ی:3 ستاره، 4ستاره، و 5 ستاره، رتبه بندی می‌شوند. به گونه ای که بیمارستان 3 ستاره، بیمارستانی خواهد بود که حداقلِ استاندارد ها و شرایط لازم تعریف شده برای ارائه خدمات قابل قبول به خدمت گیرندگان را در حوزه خدمات هتلینگ، دارا است.

موارد مربوط به هتلینگ شامل موارد زیر است :

تعداد و کیفیت تخت هاي بستري ،ميز غذاي بيمار ،پايه سرم ،کیفیت تشک، پتو، ملحفه، بالش ،تعداد و محل قرارگیری ویلچر و برانکارد انتقال بيمار در بيمارستان ،تجهيزات مربوط به تخت ،کیفیت و تنوع غذای بیمار ،پرده و پاراوان و انواع جداکننده ها ،فضای فیزیکی اتاق و انتظار بیمار و همراه ،نیروی انسانی مراقبت بیمار
 

N@RVIN

Well-known member
" آنچه که شهروندان باید بدانند "


6- برنامه حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج و ویژه و اقشار آسیب پذیر جامعه

بیمار ویژه : بیماری است که مجموع متوسط تمام هزینه های ضروری برای مراقبت از بیمار مبتلا به آن در طول یک سال (سرانه بار هزینه ای بیماری) از یک پنجم درآمد سالانه آن خ ایرانی بیشتر باشد.

بیماریهای غیر ویژه نیازمند: تمام اتباع ايراني که مبتلا به بیماری غیرویژه بوده و بر اساس ارزیابی سسیستم حمایتی مددکاری نیازمند حمایت مالی شناخته شوند نیز جمعیت دوم هدف این برنامه را تشکیل می دهند .

7- ترویج زايمان طبيعي


کاهش سزارین به میزان 10% در کشور. رایگان شدن هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی.افزایش تعداد موالید.


8- بیماران سرپایی مشمول این طرح نمی‌شوند


9- هدف اولیه این است که که شهروندان در هزینه‌های بستری بیش از ۱۰ درصد پرداختی نداشته باشند و همچنین برای دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان هدایت نشوند.


10- در اعمال جراحی باید دقت شود وسایل پزشکی خاصی که مورد استفاده قرار می‌گیرد با فهرست مربوطه بیمارستان مطابقت داشته باشد و خارج از این فهرست وسیله‌ای استفاده نشود. اجماع هر بیمارستان تعیین کننده این فهرست خواهد بود. در مجموع تجویز موارد خارج از این فهرست برای بیماران ممنوع خواهد بود.
 

N@RVIN

Well-known member
" سامانه شکایت "


شکایات مربوط به اجرای طرح تحول نظام سلامت از طریق سامانه ی پیامکی ، ۲۰۰۰۱۵۹۰ و تلفن ۱۵۹۰ و همچنین،پایگاه tahavol.behdasht.gov.ir ، قابل پیگیری است. 
بالا