صداي زياد فن سي پي يو

marava

New member
سياري از مواقع پيش مياد كه صداي فن سيستمتون كلافتون ميكنه و تمركزتون رو به هم ميزنه بسياري از افراد دو راه رو انتخاب ميكنند يا اقدام به تعويض فن ميكنند و يا با اين سر و صدا ميسازند.در صوتي كه راه اول رو انتخاب كرديد كه فبها اما اگه به دلايلي مانند بيحوصلگي
بسته بودن مغازه ها هنگام تعطيلات و يا كمبود بودجه نميتونيد فنتون رو عوض كنيد ميتونيد خيلي ساده با برداشتن در بغل كيس و روغن كاري فن از شر صداي مزاحم خلاص بشيد.فقط به نكات زير توجه كنيد:
1-كيس رو خاموش كنيد و وسايل متصل به اونرو ازش جدا كنيد سپس در بغل كيس رو باز كنيد2-كيس رو بخوابونيد بطوري كه برچسب فن رو به بالا باشد
3-برچسب رو با ناخن خيلي يواش برداريد
4-يك قطره روغن چرخ خياطي درون سوراخ زير برچسب فن بريزيد(فقط يك قطره و با قطره چكان بدون اينكه به اطراف ريخته بشه)
5-از هيچ روغن ديگري براي اين كار استفاده نكنيد
6-در اخر برچسب رو در محل خودش بچسبونيد(اگه برچسب چسبندگي خودش رو از دست داده بود ميتونيد از چسب برق استفاده كنيد و بصورت بعلاوه + روي سوراخ فن رو بپوشونيد)
7-بدون اينكه كيس رو برگردونيد در همين حالت سيستم رو به مدت 5 دقيقه روشن كنيد

حالا ميتونيد مطمئن باشيد كه ديگه فنتون صدائي نداره
*** البته سعي كنيد كه در اسرع وقت فن رو عوض كنيد***
 
بالا