((--- شوخی های آزمایشگاهی ---- ))

Dexter2009

New member
yd6_07c6d66f7d71c8abc4fd0a764532717a.jpg


وقتی بیمار اعتراض می کنه چرا زیاد خونمو می گیری ...!
- - - Updated - - -

g3gn_15d74f9acc8ccd7a5302b6f67dab6d57.jpg
 
آخرین ویرایش:

IL-2

Well-known member
وای خدا سریال دایلوشن !!
یعنی من هر وقت این آزمایش های سرولوژی رو انجام میدارم(رایت لوله ای ، 2me و ...) کلی استرس و عذاب وجدان میگرفتم ...
بخصوص اگه شک کنی که سمپلر تنظیم نباشه:14:
 
بالا